shape
shape
A Asociación Sociocultural ASCM creouse no ano 1987 como unha entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo a plena integración das persoas con discapacidade.
"O Propósito da Convención das Nacións Unidas é promover, protexer e asegurar o gozo pleno e en condicións de igualdade de todos os dereito humanos e liberdades fundamentais por todas as persoas con discapacidade, e promover o respecto da súa dignidade inherente... " Art.1
Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida,ya sexa temporal ou permanente... E porqué é unha realidade que pode cambiar unha vida nun só segundo: un accidente laboral, doméstico ou de tráfico pode truncar a nosa forma de ver as cousas.
Se te pos nese lugar, quererás apoiar e participar!!
   

Idioma
shape
Castellano
Galego
Información da entidade:

CIF: G-15161573
Número de Rexistro Provincial de Asociacións : 1.897
Número de Rexistro de Asociacións e Entidades de Iniciativa Social: 010-CO-007-F-00
Número de Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia: O-35
Número de Rexistro Censo Entidades Xuveniles: 15PS0110
Número de Rexistro Entidades Culturais de Galicia: B-01-11/C-136